top

Studnařské práce, testování a údržba vodních zdrojů

Studny

  • vyhledání zdroje podzemní vody
  • vypracování projektové dokumentace studny pro územní řízení a stavebně-vodoprávní řízení včetně projednání s orgány státní správy
  • vrtané studny s vystrojením PVC-U průměr 110, 125, 160, 200 mm
  • úprava zhlaví vrtaných studní dle ČSN 75 5115 do ochranné šachtice
  • skružové (kopané) studny do hl 7 m strojní hloubení

 

Testování vodních zdrojů

  • hydrodynamické (čerpací ) zkoušky dle ČSN 73 66 14 krátkodobé i dlouhodobé pro zjišťování vydatnosti vodních zdrojů a dosahu jímacího účinku
  • ověřování kvality podzemních a povrchových vod chemickými rozbory dle platné legislativy

 

Údržba vodních zdrojů

  • čištění a regenerace vrtů mechanicky a chemicky
  • čištění, dezinfekce a oprava opláštění šachtových studní
  • čištění a stavební úpravy pramenních jímek a vývěrů
Quote

KALKULACE

Pošlete nám požadavky a my vám zdarma vypracujeme předběžnou cenovou nabídku prací klikněte ZDE


Kde nás najdete:

Velká mapa

Hydrogeologie Pardubice s.r.o.

Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Tel: 466 303 515
Fax: 466 303 515
Mob: 602 113 205
Mob: 606 273 191


bottom