top

Hydrogeologické práce

Hydrogeologické průzkumy

 • hydrogeologické průzkumy pro stavby objektů
 • hydrogeologické průzkumy pro stavbu studní
 • hydrogeologické průzkumy pro návrh systému tepelného čerpadla
 • telestezické průzkumy pro vyhledání pramene
 • zasakovací zkoušky dle ČSN 75 9010 pro stanovení propustnosti horninového prostředí
 • čerpací zkoušky dle ČSN 73 6614 pro ověřování vydatnosti vodních zdrojů a stanovení hydraulických parametrů horninového prostředí 

 

Hydrogeologické posudky a projekty

 • hydrogeologické posudky pro zásak dešťových vod a odpadních vod z ČOV
 • hydrogeologické posudky stávajících studní a ostatních jímacích objektů
 • hydrogeologické posudky a projekty pro odvodnění území a stavebních pozemků
 • hydrogeologické posudky ovlivnění režimu podzemních vod navrhovanou stavbou (objektů, vodních nádrží atp.)
 • posudky změny hydrogeologických a odtokových poměrů v zastavěných územích
 • hydrogeologické posudky a projekty vrtů pro tepelná čerpadla
 • projekty studní
 • projekty likvidace studní

 

Další činnost

         •  hydrogeologické dozory na stavbách

 

Quote

KALKULACE

Pošlete nám požadavky a my vám zdarma vypracujeme předběžnou cenovou nabídku prací klikněte ZDE


Kde nás najdete:

Velká mapa

Hydrogeologie Pardubice s.r.o.

Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Tel: 466 303 515
Fax: 466 303 515
Mob: 602 113 205
Mob: 606 273 191


bottom