top

Inženýrská geologie a geotechnika

Inženýrsko-geologické průzkumy pro zakládání staveb

Inženýrsko-geologický  průzkum  je  souhrn  terénních  sondážních  prací a  zkoušek, doplněný o laboratorní  rozbory odebraných  vzorků  zemin, hornin a podzemních  vod, kterým  se stanovují  základové  poměry v  místě projektované stavby. Rozsah průzkumu vychází  z velikosti stavby a její statické náročnosti. Hloubky sond, počet odebraných vzorků a rozsah jejich rozborů, jsou voleny dle místních geologických a hydrogeologických podmínek. Výsledkem průzkumu je návrh založení objektů a doporučení pro provádění zemních prací.
 

V rámci IG-průzkumu provádíme:

  • vrtané, kopané a penetrační sondy
  • geodetické zaměření sond
  • laboratorní fyzikálně-mechanické rozbory zemin pro stanovení jejich geomechanických parametrů
  • laboratorní rozbory podzemních vod pro stanovení agresivity na stavební konstrukce
  • zpracování výsledků terénních a lab. prací, doporučení pro zakládání a provádění zemních prací 
  • geologické dozory na stavbách a přebírky základové spáry
     

Geotechnické posudky

  • posuzování příčin deformace staveb a komunikací
  • posuzování stability svahů

 

 

 

Quote

KALKULACE

Pošlete nám požadavky a my vám zdarma vypracujeme předběžnou cenovou nabídku prací klikněte ZDE


Kde nás najdete:

Velká mapa

Hydrogeologie Pardubice s.r.o.

Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice
Tel: 466 303 515
Fax: 466 303 515
Mob: 602 113 205
Mob: 606 273 191


bottom